Escola inclusiva

L’escola planifica mesures educatives que facilitin una resposta adaptada a les necessitats educatives específiques que presenten els alumnes escolaritzats en ella i, en especial, a aquells amb necessitats educatives especials permanents o transitòries.

Els objectius que ens marquem són:

  • Aconseguir la màxima inclusió de tot l’alumnat al Centre en tots els àmbits.
  • Proporcionar a l’alumnat una resposta educativa adequada i de qualitat que li permeti desenvolupar-se de manera satisfactòria a nivell personal i social.
  • Planificar propostes educatives diversificades d’organització, procediments, metodologia i avaluació adaptades a les necessitats de cada alumne.
  • Realitzar un seguiment personal als alumnes amb NEE per tal de vetllar pel seu correcte aprenentatge.
  • Establir línies de col·laboració i coordinació entre els diversos professionals (professors, institucions o organismes externs) que intervenen amb els alumnes amb NEE,
  • Organitzar els recursos personals i materials del centre amb la finalitat de facilitar una resposta educativa adequada a tot l’alumnat, fonamentalment als que presenten NEE.
  • Fomentar la participació dels pares i implicar-los en el procés educatiu dels seus fills.
  • Organitzar l’atenció a la diversitat del centre.
  • Supervisar els P.I. (Plans individualitzats)
  • Valorar el PAD (Pla d’Acció Tutorial) cada curs i plantejar propostes de millora.També et pot interessar...
Estil Educatiu Vedruna

Estil educatiu Vedruna

http://www.vedrunacatalunya.cat/projecte_educatiu/index.html

llegir més »

Proposta Educativa Vedruna

La Proposta Educativa Vedruna és el marc de referència que serveix com a base per a desenvolupar l'activitat educativa a totes les escoles Vedruna ...

llegir més »